АСИСТЕНЦИЈА И НАПЛАТА НА ШТЕТИ

Соработката помеѓу MintIns и Interdomestik гарантира дека клиентите со која било полиса за осигурување склучена преку MintIns сега ќе добијат членство во Interdomestik. Ова членство обезбедува сеопфатна помош и го олеснува добивањето на побарувањата, нудејќи бројни придобивки, вклучувајќи:

 

– Бесплатна консултација за утврдување на правната основа за надомест на сите видови штети.

– Процедури за надомест на штета од осигурителната компанија.

– Бесплатна категоризација на повреди од сообраќајни незгоди од независен лекар-цензор.

– Алтернативна пресметка за материјална штета во однос на проценката на осигурителната компанија.

– Определување коефициент на инвалидност во случај на несреќа.

– Консултации за третман на лице место преку контакт центарот.

 

Дополнителните придобивки за осигурениците вклучуваат:

 

– Авансно плаќање на трошоците за изготвување на вештачење на штета во вонсудска постапка.

– Организирана наплата на штета во судска постапка во случај на неточни понуди.

– Авансно плаќање на трошоците за правно застапување во судска постапка.

 

Оваа иновативна соработка е прва од ваков вид помеѓу осигурителен брокер и компанија специјализирана за помош и наплата на штети. Ветува позитивно да влијае на осигурителниот пазар и ќе обезбеди подобрени услуги за сите осигуреници.

alt

Бесплатна консултација

15 107

Контактирај не

alt