6 ПРИЧИНИ зошто ви треба поинакво ОСИГУРУВАЊЕ

Ние во MИНТ ИНС веруваме дека осигурувањето треба да биде повеќе од обврска или деловен трошок. Квалитетно и соодветно осигурување е значајна компонента на вашата финансиска стратегија, начин да ги заштитите вашите средства и вашата иднина од неочекувани настани и ризици.

Сѐ што треба да знаете за КАСКО осигурување

Осигурувањето Каско, познато и како сеопфатно осигурување на автомобили, е вид на осигурување кое ги покрива штетите на вашето возило предизвикани од несреќи, кражби или други неочекувани настани. Доколку поседувате автомобил, неопходно е да имате каско осигурување. Уништувањето или оштетувањето на

ПОЖАР и како до квалитетно осигурување од него

Незгодите и непредвидените ситуации не можеме да ги предвидиме и се случуваат многу почесто отколку што очекуваме. Ваквите незгоди предизвикуваат големи материјални штети на домот.  Токму поради оваа причина, осигурувањето на домаќинство е најмудрата инвестиција во поглед на заштитата и безбедноста