6 ПРИЧИНИ зошто ви треба поинакво ОСИГУРУВАЊЕ

Ние во MИНТ ИНС веруваме дека осигурувањето треба да биде повеќе од обврска или деловен трошок. Квалитетно и соодветно осигурување е значајна компонента на вашата финансиска стратегија, начин да ги заштитите вашите средства и вашата иднина од неочекувани настани и ризици.