Информации за Авто одговорност

alt
alt

Осигурувањето од автомобилска одговорност претставува законски задолжителна обврска пред вклучување на возилото во сообраќај, односно потребно е да ја поседувате при регистрација на возилото.

  • Регистрација на Возило

    Осигурајте ја сопствената одговорност при регистрација на возило.

  • Бонус

    Стекнатиот бонус се признава без разлика на промената на осигурителната компанија.

alt
alt
alt

Повеќе од осигурување

Побарајте Понуда