Доброволно приватно здравствено осигурување Oсигурување кое обезбедува покривање на медицински трошоци и здравствени услуги во приватни установи. Полисите може да вклучуваат различни опции во однос на покритие во зависност од пакетот кои ќе го изберат.

alt
alt
alt

Ти треба приватно здравствено осигурување?

Нашите агенти се тука за вас