За Нас

alt
alt

MintIns Повеќе од Осигурување

MИНТ ИНС е Осигурително брокерско друштво овластено со Решение за дозвола за вршење на осигурително брокерски работи со број 12-2677/7 од 10.03.2009 година издадено од Министерство за финансии на РСМ под името А-Тим, ребрендирано во Март 2023. Во МИНТ ИНС, веруваме дека осигурувањето треба да биде едноставно, транспарентно и достапно. Ние сме осигурително брокерско друштво посветено да им помогне на клиентите и бизнисите преку соработка со осигурителните компании за да ги најдеме најдобрите осигурителни производи за нашите клиенти.

ШТО МОЖЕМЕ ДА НАПРАВИМЕ ЗА ВАС

alt
alt

ПОВЕЌЕ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

Нашата визија во МИНТ ИНС е да ја трансформираме осигурителната индустрија преку иновации и технологија, преку создавање на нов стандард за персонализирани решенија за осигурување кои се засновани на податоци.

 • Достапност на нашите
  агенти за осигурување

 • Лиценцирани
  осигурителни брокери

 • Заштита на интересот на сите клиенти

 • Голем број осигурителни
  продукти

 • Креирање на стратегија
  за намалување на ризикот

 • Управување со штети

alt

Бесплатна консултација

15 107

Контактирај не

alt