Заштита на странските возила при транзит во нашата држава, односно важи само во рамки на границите на Рeпублика Северна Македонија. За странски возила - кога влегувате во Македонија, а немате зелен картон.

alt
alt
alt

Гранично Осигурување

Контактирај не за повеќе информации