Осигурување на домаќинството претставува една од наjдобрите инвестиции во однос на заштитата и сигурноста на домот. Полисата може да опфаќа голем број на ризици во зависност од пакетот кој ќе го изберете.

  • ПОЖАР И ДРУГИ ОПАСНОСТ

  • ДОМАЌИНСКО

  • ТЕХНИЧКА ОПРЕМА

alt
alt
alt

mintIns - повеќе од осигурување

Бесплатна Консултација