Каско осигурувањето ви овозможува да го осигурате своето моторно возило. Сообраќајна незгода, кражба и противправно одземање, злонамерни постапки, пожар, удар на гром, експлозија, пад или удар на некој предмет врз возилото, временски непогоди (луња, поплава, град, лавина), манифестации и демонстрации. Во зависност од избраниот пакет за Каско осигурување, вашата полиса ќе ги опфаќа сите или дел од овие ризици.

alt
alt
alt

Нашите агенти се тука да ви помогнат

Имате нов автомобил?