Со меѓународна зелената карта се обезбедува осигурително покритие за штети причинети кон трети лица и предмети при управување со моторно возило во странство, односно во земјите членки на системот „Зелена карта“. Оваа полиса е услов за влез со моторно возило со македонски регистарски таблички во друга држава.

  • Авто Одговорност

    Авто одговорност во странство - осигурајте ја одговорноста при сообраќајни незгоди кога патувате.

  • Заштеда

    Заштеда - ако не патувате многу, можност за месечен зелен картон.

alt
alt
alt

Контактирајте не за повеќе информации

Бесплатна консултација