Ние во MИНТ ИНС веруваме дека осигурувањето треба да биде повеќе од обврска или деловен трошок. Квалитетно и соодветно осигурување е значајна компонента на вашата финансиска стратегија, начин да ги заштитите вашите средства и вашата иднина од неочекувани настани и ризици. Затоа создадовме модерна и иновативна осигурителна брокерска компанија која е посветена на обезбедување персонализирани решенија за осигурување на клиенти од сите големини.

Овозможуваме повеќе од осигурување:

–              Креирање на стратегија за намалување на ризикот : Анализирање на ризиците со кои се соочуват клиентите и подготвување на понуда за соодветното осигурување со цел да се намалат тие ризици.

–              Воспоставени односи со повеќе компании за осигурување и согласно законската обврска споредување и избирање на најсоодветна понуда во однос на премија и покритие.

–              Голем број на осигурителни продукти  кои ги задоволуваат потребите на потенцијалните и постоечките клиенти

–              Заштита на интересот на клиентите:  советување и појаснувања за сите околности при одлучување во однос на склучување на полиса за осигурување.

–              Управување со штети: обезбедување на услуги за управување со штети, помагајќи им на клиентите да се движат низ процесот на побарувања и застапувајќи во нивно име за да се осигураат дека нивните побарувања се решени брзо.

–              Лиценцирани осигурителни брокери: Нашиот тим од искусни осигурителни професионалци овозможува приспособени решенија за осигурување кои ги задоволуваат уникатните потреби на клиентите.

 

Со Mинт Инс покрај вас, можете да бидете сигурни дека сте во добри раце за избор на поволна полиса за осигурување и сооодветна заштита која ви е потребна.

Контактирајте со нас денес за да дознаете повеќе за тоа како можеме да ви помогнеме да го заштитите она што е најважно

Leave a comment