Осигурувањето Каско, познато и како сеопфатно осигурување на автомобили, е вид на осигурување кое ги покрива штетите на вашето возило предизвикани од несреќи, кражби или други неочекувани настани. Доколку поседувате автомобил, неопходно е да имате каско осигурување.

Уништувањето или оштетувањето на возилoто може да е последица на:

  • Разни настани, на коишто немате никакво влијание, како вонредни временски непогоди, природни незгоди, кражба, непристојни однесувања на други лица и други посебни настани;
  • Настани во сообраќајот, за коишто лично сте одговорни.

 

7 ПРИЧИНИ зошто ви треба КАСКО осигурување

 

  1. Го заштитува вашето возило: Каско осигурување ги покрива штетите на вашето возило предизвикани од несреќи, кражби или други неочекувани настани. Ова значи дека можете да избегнете значителни финансиски загуби ако вашиот автомобил се оштети.

 

2.Ги покрива трошоците за поправка: Ако вашиот автомобил се оштети во несреќа, каско осигурување ги покрива трошоците за поправка. Ова значи дека можете брзо и без значителни трошоци да го вратите вашиот автомобил на пат.

 

3.Кражба со покривање: Каско осигурување покрива кражба, што значи дека ако автомобилот ви биде украден, ќе добиете компензација. Ова може да биде спасоносно ако зависите од вашиот автомобил за транспорт.

 

4.Покрива природни катастрофи: Каско осигурување покрива штети предизвикани од природни катастрофи, како што се поплави, земјотреси и бури. Ова значи дека можете да избегнете значителни финансиски загуби ако вашиот автомобил се оштети во природна катастрофа.

 

5.Обезбедува покритие за лична одговорност: Каско осигурување исто така обезбедува покритие за лична одговорност, што значи дека ако предизвикате несреќа и бидете одговорни, вашето осигурување ќе ги покрие штетите.

 6.Покрива штети од трето лице: Каско осигурување ги покрива штетите предизвикани од вашиот автомобил на други возила или имот. Ова значи дека можете да избегнете значителни финансиски загуби ако предизвикате несреќа.

 

7.Обезбедува мир на умот: Со каско осигурување, можете да имате мир на умот знаејќи дека сте заштитени од неочекувани настани. Ова може да го намали стресот и да ви помогне да уживате во возењето на вашиот автомобил без да се грижите за потенцијалните ризици.

Leave a comment